استاد دانشگاه: مقطع حساس کنونی روز آزمون نقش آفرینی خواص در انتخابات برای نمایش امنیت ملی است
11:52 2024/02/13

زینب طیبی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، نایب رئیس اتحادیه جهانی زنان مسلمان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: یکی از راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی برای فروپاشی جمهوری اسلامی، اجرای پروژه نفوذ فرهنگی با شبیخون فرهنگی؛ نفوذ سیاسی با ناتوی سیاسی؛ نفوذ اقتصادی با تروریسم اقتصادی برای فروپاشی درونی و نفوذ امنیتی با تهدید امنیتی و فشار از بیرون است که به نحو مستقیم و غیر مستقیم، باعث تغییر آرمان ها، ارزش ها، باورها، نگاه‌ها، خواسته‌ها و سبک زندگی مردم خواهد شد.

وی افزود: تجربه گام اول انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که توجه به قدرت درون‌زای داخلی و استحکام درونی نظام با تأکید بر وحدت مردم، همدلی مسئولین و نقش آفرینی خواص و نخبگان، بر هم زنندة راهبردهای دشمن در نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود. در این پیچ تاریخی، هوشیاری عمومی مردم و خواص در مقابل تلاش¬های شبانه روزی دشمن برای نفوذ پیچیده و تدریجی برای تهدید قدرت و امنیت ملی، ضرورتی عینی است.

طیبی تصریح کرد: امروز نمایش قدرت داخلی و اقتدار ملی و جلوگیری از هرگونه نفوذ برای کشیدن دندان طمع دشمنان از منافع ملی و تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران در گرو نقش آفرینی خواص برای افزایش مشارکت قوی و حداکثری و پیشگیری از تضعیف قدرت ملی است؛ آنان‌که شتاب دهنده، بیدار کننده، جریان ساز و مقابله کننده با حربه‌های دشمن برای کند کردن یا متوقف کردن چرخ‌های پیشرفت و تحول آفرین در عرصه‌های مختلف‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد: در این پیچ تاریخی، بر خواص، اعم از بازاریان، روحانیت مبارز و انقلابی، دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی، بانوان فرهیخته، پیشرو و تمدن ساز در برهه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، مهندسان، پزشکان، فرهنگیان، کارگران و اقشار و صنوف دارای قدرت فکر، تأمل و تشخیص، فرض است که با فهم موقعیت حساس کنونی کشور، همگان را به شرکت در انتخابات به عنوان وظیفه‌ای شرعی، عقلی و وجدانی که مظهر احقاق حقّ مردم و نشانگر استحکام نظام است، دعوت کنند و دروغ‌های رسانه ای دشمن خارجی و نفوذی را باطل و چشم طمع به تجاوز نظامی به کشور را کور کنند.

وی در ادامه گفت: مقطع حساس کنونی، روز آزمون نقش آفرینی خواص در انتخابات برای نمایش قدرت و امنیت ملی است؛ آنان‌که در این رسالت خطیر کوتاهی کنند، باید پاسخگوی پیامدهای شوم تهدیدهای داخلی و خارجی به کشور باشند.

طیبی ادامه داد: امروز به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه خواص، سنگین‌تر از گذشته است و غفلت خواص از وظایف کنونی، ضربه‌های سنگین تاریخی به ملت وارد خواهد نمود. جلب مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی، نیازمند هدایت‌گری خواص از هر گروه و جناح برای مدیریت آگاه‌سازی افکار عمومی، پیشگیری از نفوذ جریان انحرافی دشمن و شتاب دهندگی برای مشارکت قوی، پرشور و حداکثری مردم و رقابت واقعی جناح‌های سیاسی است.  

وی در پایان گفت: زن مسلمان و نخبه ایرانی که همواره در ادوار مختلف تاریخ انقلاب و دفاع مقدس نشان داده است که نقشی ممتاز، پیشرو و فوق العاده داشته است، امروز نیز باید در گام دوم انقلاب اسلامی با همت عالی و لبیک به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مأموریت خواص برای مشارکت قوی اقشار مختلف در انتخابات پرشور و جلوگیری از هرگونه انحراف در این حرکت عظیم، معجزه آفرین باشد.

پایان پیام/