سوال استاد دانشگاه تربیت مدرس از اشعری‌ها و اخباری‌ها
04:13 2022/08/05

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جنایات آمریکا در کشورهای مختلف تاکید کرد: اگر بگوییم چین و کره و... جنایتکار را در خیابان‌های واشنگتن ادب کنند آیا اشعریها و اخباریها آن را نقض سیاست نه شرقی نه غربی می‌دانند؟

زارعی در توئیتی در این باره نوشت:

آمریکا برای امنیت خود شبه جزیره کره را در حالت جنگ قرار داد چین و ایالتش را به خونریزی تحریک و دنیا را نا امن کرد؛ اگر بگوییم چین و کره و... جنایتکار را در خیابانهای واشنگتن ادب کنند آیا اشعریها و اخباریها آن را نقض فقه جنگ ابتدایی و یا نقض سیاست نه شرقی نه غربی می دانند؟

انتهای پیام/