حزب کنگره مردم عمومى در یمن پیرو رهنمودهای تجاوزکارانه سعودی، آمریکایی، اماراتی
07:57 2022/01/27

زهران امهایج نورالله حزب کنگره مردم عمومى در یمن پیرو رهنمودهای تجاوزکارانه سعودی، آمریکایی، اماراتی و اسرائیلی به یمن شده و خطر بزرگی برای محور مقاومت به شمار می‌رود. انصارالله و رهبری راهپیمایی قرآنی با بی اعتنایی به تخلفات افراد و رهبران حزب کنگره مردم عمومى ، سر و صدایشان را بلند کردند، در حالی که فاسد بودند و هنوز هم هستند، و این نباید از آنجا بگذرند و تا زمانی که وضعیت طبیعی خود را نشناسند باید از آنها جلوگیری کرد. به نظر می رسد رهبران حزبی که سال ها بر یمن حکومت کردند، جنگ خود علیه انصارالله را فراموش نکرده اند و اکنون به دنبال تقسیم قدرت و نفوذ با آنها هستند تا از گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی در سراسر یمن جلوگیری کنند. حزب کنگره مردم عمومی بار بزرگی بر سر راه راهپیمایی قرآنی و پروژه انقلاب ایران تبدیل شده است و حرمین اهل بیت و رهبری راه قرآنی را به خطر می اندازد كه انصار الله نبايد فرصت بیشتری به آنها بدهد. ، زمان ریشه کن کردن آن فرا رسیده است. این حزب باعث درز اطلاعات بزرگی از مجاهدان ما در جبهه های افتخار و در مناطق داخل صنعا شده که باعث هدف قرار گرفتن آنها توسط تجاوزات سعودی، اسرائیلی و اماراتی شد مع باعث شد ملت اهل بیت شکست بخوردند. سکوت طولانی مردان با ایمان در مورد آن یعنی شهدای بیشتر قربانى شوند. حزب کنگره عموم مردم به گفته منابع ما در راهپیمایی قرآنی، مانع از پيشرفت پروژه انقلاب خمینی شده و مانعی بر سر راه مجاهدینى كه ادامه راهپیمایی فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی بر دوش گرفتند، و مطابق با این پروژه بزرگ پیش نرفته است.